Zorg voor een interne patchcultuur (werkposten, mobiele toestellen, servers, netwerkcomponenten etc.)

Een interne updatecultuur betekent dat het volstrekt onontbeerlijke aspect van de update van elke geconnecteerde software of materiaal, op welke manier dan ook, begrepen en opgenomen is in het 'business as usual'-informaticabeheer. Het is belangrijk om de updates die de respectievelijke fabrikanten ter beschikking stellen, voortdurend op te volgen.

De updates, voorafgegaan door een evaluatie van de impact op de productie, moeten een reflex worden bij goed beheer van het park, zonder dat er elke keer gediscussieerd wordt over hun nut.