Zorg voor een business continuity plan om de continuïteit van het werk te vrijwaren

Het business continuity plan maakt deel uit van het disaster recovery plan. Het beschrijft exhaustief welke stappen ondernomen moeten worden, wie moet worden gecontacteerd en welke maatregelen genomen kunnen worden om de situatie zo snel mogelijk te stabiliseren (zelfs als ze dan nog niet terug op het normale productieniveau is).

Een goed getest en onder alle medewerkers verspreid business continuity plan maakt het mogelijk om sneller en serener naar een (bijna) normale werktoestand terug te keren, zonder tijdverlies omdat medewerkers zich moeten afvragen wie wat doet en op welk moment.