Zorg voor een business continuity- en een incident handling plan

Bent u ooit het slachtoffer geweest van een veiligheidsincident? Zo ja, dan begrijpt u het belang van een continuïteitsplan. Zo niet, dan is het helaas maar een kwestie van tijd. Schiet in actie voordat u met een incident geconfronteerd wordt - bereid u voor en test uw plan.