Er wordt een sterke authenticatie gebruikt bij verbinding met externe, openbare netwerken

Door een sterke authenticatie bent u er zeker van dat de geïdentificeerde persoon wel degelijk is wie hij beweert te zijn. Dat maakt het veel moeilijker om zich voor te doen als iemand anders, identiteitsdiefstal te plegen, 'man in the middle'-aanvallen uit te voeren etc.

Een sterke authenticatie bestaat in de combinatie van twee van deze drie factoren: iets wat de gebruiker heeft (een digipass, een dongle, een identiteitskaart etc.), iets wat hij kent (een voldoende complex wachtwoord, een pincode, een swipe-beweging etc.), of iets wat hij is (een irisscan, een vingerafdruk, stemherkenning, ... ).