Werk alle software van derden bij, zoals browsers en plug-ins

IT-aanvallen richten zich op alle softwarelagen in gelijke mate. Omdat deze aanvallen samenwerken met software van derden, zoals browsers, middleware of programma-extensies, is het belangrijk dat deze software snel wordt gecorrigeerd na het ontdekken van significante fouten of bugs.

Software van derden is ook een doelwit van aanvallen, die des te schadelijker zullen zijn als patches van deze software niet systematisch worden geïnstalleerd. Browsers en middleware (Flash, SilverLight, Java, e-ID, .NET enz.) Zijn veel voorkomende manieren om eindgebruikers te exploiteren.