Voer noodherstel en bedrijfscontinuïteitsoefeningen uit

Bedrijfscontinuïteitsoefeningen testen de procedures van uw organisatie om uw activiteiten verder te zetten tijdens periodes van bedrijfsverstoring.

Bedrijfscontinuïteit verschilt van noodherstel omdat het de mogelijkheid test voor een bedrijf om zijn activiteiten voort te zetten, ongeacht de status van het zakelijke IT-systeem. Vanwege het snelle tempo van de ontwikkeling van bedrijven en technologie, moet uw Business Continuity Programma ten minste jaarlijks worden getest, om ervoor te zorgen dat het is aangepast aan de evolutie die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Zakelijke doelstellingen kunnen zijn veranderd, nieuwe databases zijn kritiek geworden, servers zijn mogelijk gemigreerd of hebben nieuwere versies, buiten gebruik gesteld of naar de cloud verplaatst ... zorg ervoor dat uw herstelprogramma voor noodherstel is bijgewerkt en getest om rekening te houden met deze veranderingen.

Het testen van uw bedrijfscontinuïteitsprogramma helpt u:     

  • terkortkomingen of zwakke punten in uw plan te corrigeren
  • bevestigen dat uw continuïteitsdoelstellingen zijn bereikt     
  • De impact op het bedrijf te evalueren
  • systemen en processen te verbeteren op basis van de testresultaten     
  • Uw bedrijfscontinuïteitsplan actueel te houden