Verspreid en update contactinfo (interne en externe contacten, management en technische contacten…)

Verspreid een volledige en geactualiseerde lijst van de medewerkers die bij een ernstig incident ingeschakeld moeten worden binnen de hele organisatie. De contactpersonen, geordend per soort incident, zijn duidelijk zichtbaar en hun gegevens (telefoon, e-mail, messaging etc.) worden up-to-date gehouden.

Weten wie wat doet en wanneer, wie u moet verwittigen en hoe, zorgt ervoor dat kostbare tijd wordt gewonnen bij een ongeplande onderbreking.

Breng CERT.be op de hoogte bij een ernstig incident.