Vergrendel computers en mobiele toestellen automatisch wanneer ze niet gebruikt worden

Door automatische vergrendeling na een vooraf gekozen periode (meestal enkele minuten) van inactiviteit hoeft de gebruiker zich geen zorgen te maken om zijn apparaat vrij toegankelijk te laten. Het apparaat vergrendelt zichzelf en wordt beschermd door een pincode (of een ander 1FA-systeem).

Een niet-vergrendelde computer kan informatie vrijgeven wanneer gebruikt door een derde, hetzij interactief, hetzij via een kabel en/of draadloze verbinding. De gebruiker zal zich niet eens bewust zijn van de gegevensdiefstal.

De gebruiker moet er een gewoonte van maken zijn werkpost steeds te vergrendelen (CTRL + ALT + DEL of Windows Logo + L) tijdens zijn afwezigheid. Laptops kan u best nog extra beveiligen met een laptopslot om diefstal te voorkomen.