Update alle software van derden zoals browsers en plugins

Informatica-aanvallen zijn gericht op alle softwarelagen. Software van derden zoals browsers, middleware of programma-extensies moeten, omwille van hun interactiviteit, verplicht snel worden gecorrigeerd als er fouten of grote bugs worden ontdekt.

Software van derden vormt ook het doelwit van aanvallen, die des te schadelijker zijn naarmate de opvolging van hun patching niet gegarandeerd is. Browsers, middleware (Flash, SilverLight, Java, e-ID, .NET etc…) zijn courante bronnen van aanvallen op de eindgebruiker.