Telewerkbeleid

Telewerken

Heel wat bedrijven bieden hun werknemers vandaag de mogelijkheid aan om te telewerken. Werken op afstand biedt vele voordelen, maar er zijn ook enkele risico’s met betrekking tot cyberveiligheid. Neem daarom volgende aanbevelingen in acht:

  • Versleutel al het dataverkeer van en naar de telewerker
  • Beperk het gebruik van persoonlijke toestellen van medewerkers voor de verwerking van bedrijfsgegevens, of maak hen bewust van de risico’s die hiermee verbonden zijn
  • Neem voorzorgen tegen datalekken
  • Voorzie en verplicht Multi Factor Authentication (meerstapsverificatie) voor alle toegang vanop afstand
  • Voorzie en verplicht een antivirusprogramma en local firewalls op het toestel dat gebruikt wordt voor telewerk