Streef ernaar om alle vereisten inzake privacy, gegevensbehandeling en wettelijke en regelgevende veiligheidsvoorschriften te respecteren

Respect voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn wettelijk vastgelegde principes waar elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt van personen in de EU, zich aan moet houden.

De wet voorziet heel wat verplichtingen, waaronder een verplichting om een register van persoonsgegevens op te stellen (zie link naar templates hieronder) om persoonsgegevens adequaat te beveiligen en een verplichting om een datalek (verlies, diefstal,… van persoonsgegevens) te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.