Segmenteer uw netwerk in verschillende zones

Verdeel het netwerk in functie van het vereiste veiligheidsniveau voor de verschillende gebruikers en middelen.

Dit maakt het ook mogelijk de netwerkveiligheid te controleren, bijvoorbeeld door de controlemiddelen toe te spitsen op de belangrijkste zones.