Risicobereidheid

Risicobereidheid is het risiconiveau dat een organisatie bereid is te accepteren binnen hun organisatie.

Wanneer in de risicobeoordeling een risico wordt vastgesteld dat hoger is dan de aanvaardbare risicobereidheid, moeten risicobehandelingsmaatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te verminderen.

Uw risicobereidheid kan variëren op basis van een aantal factoren, zoals:

  • Industrie
  • Bedrijfscultuur
  • Concurrenten
  • De doelstellingen (bijvoorbeeld hoe agressief ze zijn)
  • De financiële kracht en mogelijkheden van de organisatie

De risicobereidheid kan in de loop van de tijd veranderen. Het is altijd een goed idee om risico's periodiek te beoordelen op basis van risicocriteria.