Registreer alle bezoeken

Zowel geplande als ongeplande bezoekers moeten hun identiteit, de naam van de persoon die ze bezoeken en de reden van hun bezoek opgeven. Ook wanneer de bezoeker het gebouw verlaat, moet de lijst worden aangepast.

De registratie van bezoekers vormt een eerste (basis)niveau voor de controle van externen. Ze worden uiteraard visueel geïdentificeerd (met een bezoekersbadge) en moeten steeds begeleid worden.