Regelmatige hersteltests worden uitgevoerd om de kwaliteit van de back-ups te controleren

Met simulaties voor gegevensherstel in real time kan worden nagegaan of de back-ups correct worden gemaakt, leesbaar zijn, in productie kunnen worden heringevoerd en vooral of het personeel deze operatie rustig beheerst.

Een opslagmedium kan lichtjes worden beschadigd, gedesynchroniseerd of eenvoudigweg onleesbaar worden. Door het gegevensherstel op een teststation te testen, kan worden bevestigd dat de gegevens goed worden bewaard en dat de betrokkenen in staat zijn om concreet naar een vorige situatie terug te keren.

Voer 'echte' testen uit op de gegevens die 1 dag/1 maand/1 jaar gewist zijn.