Publiceer een eigen veiligheidsbeleid en gedragscode

Het veiligheidsbeleid bestaat erin om de vereisten te bepalen waaraan de organisatie moet voldoen om de informatieveiligheidsstrategie op het gewenste niveau te krijgen.