Plan veiligheidsaudits en voer ze uit

Een audit is een stand van zaken die de veiligheidstoestand op een gegeven ogenblik vergelijkt met de oorspronkelijke ambities. De audit dient onpartijdig en allesomvattend te zijn.

De audit kan worden verricht met verschillende bedoelingen: reageren op een aanval, zich een duidelijk beeld vormen van het veiligheidsniveau, de effectieve doorvoering van het veiligheidsbeleid testen, een nieuwe uitrusting testen, of de evolutie van de beveiliging beoordelen.