Plan uw beveiliging

Betrek het topmanagement erbij

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie en moeten daarvoor de organisatorische doelstellingen en ambities bepalen. Maak een evaluatie van uw informatieveiligheidsniveau. Bepaal waar u zich bevindt en welk niveau u wilt bereiken. Om daartoe te komen, bakent u ook uw bestuur en veiligheidsbeleid af. Hierdoor zal het actiekader duidelijker worden.

Maak uw werknemers bewust van de cyberrisico's

Mensen bijven de zwakste schakel in de beveiliging van informatie. U moet dus aan permanente bewustmaking doen. Zorg ervoor dat uw medewerkers uw boodschap ter harte nemen, en aarzel niet om hun kennis te testen. Bij een cyberaanval zijn uw medewerkers uw eerste verdediging.

Publiceer een eigen veiligheidsbeleid en gedragscode

Het veiligheidsbeleid bestaat erin om de vereisten te bepalen waaraan de organisatie moet voldoen om de informatieveiligheidsstrategie op het gewenste niveau te krijgen.

Beveiliging door ontwerp en beveiliging door standaard

Bedrijven/organisaties worden aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerp van de verwerkingsactiviteiten technische en organisatorische maatregelen te treffen.