Overweeg om een verzekering tegen cybersecurityincidenten te nemen

Bepaalde verzekeringsmaatschappijen bieden een dekking voor cyberveiligheidsrisico’s, met inbegrip van technische en procedurele post incident consultancy, voorafgaande evaluaties en eventuele schadevergoeding.

Om het dekkingsniveau te bepalen, zal de verzekeringsmaatschappij het informaticaveiligheidsniveau van de organisatie evalueren en verbeteracties voorstellen. Ze zal ook de post incident-acties en de eventuele schadevergoeding bepalen.