Ontwikkel en verspreid een gedragscode voor het ICT-gebruik

De gedragscode is het basisinstrument van een informatieveiligheidsbeleid gericht op de vertrouwelijkheid, de integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen uw organisatie.

Doelstellingen vastleggen, en vervolgens resultaatsindicatoren bepalen en opvolgen is onontbeerlijk voor het aansturen van de actie en de betrokkenheid van het personeel. Het gaat om tools die het mogelijk maken dezelfde taal te spreken en te verwijzen naar leesbare en duidelijk gedefinieerde elementen.