Ontwikkel een refererentie- en testomgeving voor nieuwe patches

Met een testomgeving en een referentiebaseline kunt u updates valideren in een betrouwbaar, geïsoleerd informaticagedeelte dat zo goed mogelijk lijkt op dat van de productie. U kunt er ook herstelscenario’s of scenario’s van mislukte installaties testen.

Door een testomgeving (en zo mogelijk ook een acceptatieomgeving) te beschikking te stellen, vermijdt u gebrekkige updates op pilootposten in productie en ontdekt u eventuele incompatibiliteiten op een heldere manier.