Ontwikkel een concept en een planning voor een cybersecurity-opleiding

Het personeel sensibiliseren is een werk van lange adem. Naarmate u de boodschap herhaalt, zullen uw medewerkers ze zich toe-eigenen.

Een sensibiliseringscampagne moet duidelijk en per communicatieplan gestructureerd zijn: tot wie is ze gericht? Welke boodschappen moet ze uitdragen? Wanneer en hoe worden ze overgedragen (dragers, timing toepassing etc.) ?