Maak een dagelijkse back-up van uw belangrijke gegevens

Het maken van regelmatige en uitgebreide back-ups van gegevens is de enige goede garantie tegen een infectie of een aanval die de productiegegevens zou beschadigen of ontoegankelijk zou maken. Regelmatig testen van gegevensherstel toont het vermogen om terug te keren naar een stabiele situatie.

Van elk systeem wordt automatisch minimaal wekelijks een back-up gemaakt, en vaker voor systemen die kritieke informatie opslaan, volgens uw back-upbeleid.

Controleer regelmatig of uw back-ups nog steeds elke dag worden gemaakt en kunnen worden hersteld.

TASK

Make regular and comprehensive back-ups of the data

TASK

Check regularly that your back-ups are still being made and are recoverable.

TASK

Perform at least once every year a full system restore test of a critical system and ensure after three years all systems have been tested.