Maak een classificatie- en markeerschema voor gevoelige informatie

Het beheer van de classificatie en de opspoorbaarheid van de informatie garandeert de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gevoelige informatie.

In de praktijk verloopt de klassering in twee fasen: eerst schept u een algemeen klasseringskader in de vorm van gestructureerde categorieën; vervolgens bepaalt u per gegevenscategorie het gewenste veiligheidsniveau.