Leg wachtwoord en authenticatieregels op

Door iedereen te verplichten om precieze regels te volgen in plaats van gebruikers zelf hun regels te laten kiezen, verzekert u zich ervan dat deze regels uniform worden toegepast. Afwijkingen, al dan niet opzettelijk, zijn dan technisch gezien onmogelijk.

Als de regels rond de complexiteit, de geldigheidsduur etc. van wachtwoorden ( password, paswoord ) niet verplicht (maar alleen 'aanbevolen') worden, zullen bepaalde gebruikers ze uit gemakzucht of gewoonte niet in de praktijk brengen.