Laptops, smartphones of tablets worden nooit onbewaakt achtergelaten

Als u de posten automatisch laat vergrendelen na een vooraf bepaalde periode van inactiviteit, kan de gebruiker zijn toestel zonder zorgen alleen laten, want het toestel vergrendelt zichzelf en is beveiligd met een pincode (of een ander 1FA-systeem).

Een oplossing kan erin bestaan de werkposten te versleutelen en de gebruikers te verplichten de posten fysiek af te sluiten na de werkuren.

De gebruiker moet zijn werkpost steeds vergrendelen (CTRL + ALT + DEL of Windows Logo + L) tijdens zijn afwezigheid. Laptops moet u beveiligen met een laptopslot en een sleutel om diefstal te voorkomen.