Laat de kantoren schoonmaken tijdens de werkuren of onder permanent toezicht

Een oplossing kan erin bestaan de werkposten te versleutelen en de gebruikers te verplichten de posten fysiek af te sluiten na de werkuren.

De werkposten moeten bij afwezigheid steeds vergrendeld (CTRL + ALT + DEL of Windows Logo + L) zijn. Laptops beveiligt u met een laptopslot en een sleutel om diefstal te voorkomen.