Laat de gebruikers uw gedragscode ondertekenen

Een gedragscode omkadert de activiteit van de organisatiebeschrijft waar de organisatie voor staat en wat ze verwacht van haar medewerkers en eventueel ook van haar partners (klanten, leveranciers,…). Ze bepaalt de specifieke arbeidsregels en -instructies voor de medewerkers en eventueel ook de partners van de organisatie. Op die manier weten de medewerkers wat ze mogen of niet mogen doen. De gedragscode is ook nuttig voor klanten en leveranciers.

TASK

Have a policy on the private use of company assets