Integreer de kennis van en het respect voor de gedragscode in de evaluatie van het personeel

De veiligheidswaarden moeten deel uitmaken van de waarden van uw organisatie. Integreer veiligheidsaspecten dus in de doelstellingen van uw medewerkers.

Veiligheidsdoelstellingen bepalen voor elke medewerker is een goed middel om iedereen bewust te maken van de inzet.