Implementeer uw veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen vloeien voort uit:

  • de veiligheidsstrategie,
  • het veiligheidsbeleid, en
  • uw risicoanalyse.

Sla geen stap over: het risico is reëel dat u cruciale zaken over het hoofd ziet. U vindt hier een 'best-of' van courante veiligheidsmaatregelen die u kunt aanpassen voor gebruik binnen uw organisatie. 

Zorg voor een business continuity- en een incident handling plan

Bent u ooit het slachtoffer geweest van een veiligheidsincident? Zo ja, dan begrijpt u het belang van een continuïteitsplan. Zo niet, dan is het helaas maar een kwestie van tijd. Schiet in actie voordat u met een incident geconfronteerd wordt - bereid u voor en test uw plan.

Beheer de toegang tot uw computers en netwerken

Elke organisatie is zich ervan bewust dat om het even wie zich om het even wanneer toegang kan verschaffen tot de organisatie. Zoals u de fysieke beveiliging tot uw organisatie beheert, zo moet u ook de informatieveiligheid regelen.

Beheer uw belangrijke ICT-onderdelen

Inventariseer uw ICT-infrastructuur (netwerken, communicatiemogelijkheden, systemen…) om zo de prioriteiten voor de veiligheidsmaatregelen te bepalen.

Antivirusbescherming beheren

Een antivirus beschermt uw systeem tegen besmetting. U laat niet iedereen binnen bij u thuis - neem dezelfde voorzorgen voor uw IT-infrastructuur.

Update alle programma's

Verzeker u ervan dat uw toepassingen geüpdatet worden. Met de veiligheidsupdates beschermt u zich tegen gekende kwetsbaarheden.

Maak een back-up van alle informatie

Gegevensverlies leidt tot een verlies aan productiviteit in uw onderneming, maar dat is niet alles. De gevolgen kunnen ernstig zijn, bijvoorbeeld als u uw orderportefeuille kwijtraakt of persoonsgegevens verliest.

Beveilig de toegang op afstand

Is de mobiliteit van uw medewerkers belangrijk? Ja, maar niet tegen de prijs van uw informatieveiligheid. Maak de juiste keuzes om toegang op afstand mogelijk te maken, maar dan op een gecontroleerde manier.

Beveilig werkposten en mobiele toestellen

Sluit de toegang tot werkposten en mobiele toestellen af om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie van uw organisatie.

Beveilig servers en netwerkcomponenten

Laat de deur niet op een kier staan – uw andere veiligheidsmaatregelen zouden niet volstaan.

Beveilig uw website

Correcte beveiliging van uw websites is belangerijk, deze zijn de vitrine van uw organisation

Beveilig uw cloud

Cloud Computing diensten hebben bedrijven in staat gesteld om over de bekende grenzen van opslag, snelheid, toegang, flexibiliteit en dus productiviteit heen te gaan, maar het heeft zeker een nieuwe reeks veiligheidsproblemen met zich meegebracht.

Beveilig uw nieuwe technologieën

IoT en AI hebben hun intrede gedaan in onze moderne wereld. Ze stellen bedrijven zeker in staat om nieuwe dingen uit te proberen en verschillende aspecten te automatiseren, maar ze brengen ook belangrijke zorgen met zich mee.