Implementeer een uniform veiligheidsniveau doorheen uw netwerken

Een eenvormig en vooraf bepaald niveau van netwerkveiligheid maakt het mogelijk een baseline of minimumnorm vast te leggen waaronder een netwerkcomponent zelfs niet mag worden geconnecteerd.

Het eenvormige veiligheidsniveau garandeert een afdoend weerstandsniveau, zelfs als het moet worden aangevuld met veiligheidsmaatregelen aangepast aan elke component. Het voorkomt ook de eindeloze discussies bij elke infrastructuurverandering.

De netwerken die gevoelige informatie bevatten moeten van de meer openbare netwerken worden afgescheiden. Bovendien kan het netwerk worden opgedeeld in functie van de gebruikers en hun veiligheidsprofiel.