Een IDS/IPS controleert alle communicatie

Een intrusion detection/prevention system (IDS, IPS) dient ofwel als 'rookdetector' (passieve rol), ofwel als 'sprinkler' (actieve rol) in het beheer van verdachte gebeurtenissen.

Een goed geconfigureerde en regelmatig herziene IDS maakt een betere opsporing van gevaarlijke incidenten mogelijk. Een IPS gaat verder en voert ook milderingsacties uit om de incidenten tegen te gaan.