Identificeer de commerciële en wettelijke gevolgen van gegevenslekken, netwerkstoringen…

De nieuwe Europese verordening rond gegevensbescherming preciseert de verplichtingen van organisaties op het vlak van respect voor en beveiliging van de privacy. Daarbij gaat het onder andere over het verlies van gevoelige gegevens.

In die context moet u de inventaris opmaken van de essentiële assets van uw onderneming, en de risico’s en de genomen veiligheidsmaatregelen evalueren. Vervolgens moet u de bijkomende maatregelen identificeren die u moet nemen om het risiconiveau op een niveau te brengen dat voor uw organisatie aanvaardbaar is.