Identificeer de kwetsbaarheden en bedreigingen

Identificeer de mogelijke risico's m.b.t. vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van gegevens. Een kwetsbaarheid is een zwakke plek in uw netwerk die kan worden misbruikt door een beveiligingsrisico. Risico's zijn de mogelijke gevolgen van niet-geadresseerde kwetsbaarheden.

Sommige van de risico's die aan een kwetsbaarheid kunnen zijn verbonden, zijn onder meer het verlies van gegevens of de mogelijkheid om uw bedrijf reputatieschade of financiële schade te berokkenen.

De methode voor het identificeren van kwetsbaarheden en bedreigingen kan verschillen, afhankelijk van de gebruikte methodologie.