Houd een logboek van incidenten bij

Log All Incidents

Voor een eenvoudig incidentbeheer is het belangrijk om alle cyberveiligheidsincidenten in het verleden bij te houden. Hiermee kunt u de risico's van een cyberveiligheidsincident beter bepalen en het beleid indien nodig aanpassen.

Het logboek van alle eerdere incidenten moet ten minste alle ICT-gebeurtenissen bevatten die een impact hadden of kunnen gehad hebben op de ICT-diensten.

TASK

Have an up-to-date cyber incident register, that records alll ICT events that had or could have had an impact on the ICT services.