Hou de lijst van beheerderaccounts beperkt en up-to-date

Een bijgewerkte lijst van de uitzonderlijke rechten die aan bepaalde gebruikers zijn toegekend, dient om deze bijzondere rechten onder controle te houden, verantwoording af te leggen aan een auditor en het 'least privilege'-beginsel in stand te houden. (De gebruikers hebben alle rechten die ze nodig hebben om te werken, maar meer niet.)

Door de lijst van de beheerdersaccounts bij te houden en regelmatig te evalueren, kunnen misbruik en rechten die niet noodzakelijk zijn voor dagelijks werk worden opgespoord. Wanneer u de accounts beperkt tot het noodzakelijke, vermindert u het risico op aanvallen door malware.