Herinner de gebruikers regelmatig aan het belang van 'veilig gedrag'

De gedragscode is het basisinstrument van een informatieveiligheidsbeleid gericht op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie in uw organisatie. Wie moet ze opstellen? Wat is haar rol? Wat moet er instaan?

Doelstellingen vastleggen, en vervolgens resultaatsindicatoren bepalen en opvolgen, is onontbeerlijk voor het aansturen en betrokkenheid van het personeel. Het gaat om tools die het mogelijk maken dezelfde taal te spreken en te verwijzen naar leesbare en duidelijk gedefinieerde elementen. 

De vragen die u zich moet stellen, zijn:

Kennen de medewerkers de gedragscode? Weten ze wat ze al dan niet moeten/mogen doen? Weten ze hoe ze de gedragscode moeten gebruiken tijdens interactie met leveranciers?

Nuttige links