Herinner de gebruikers regelmatig aan het belang van veilig gedrag en wat "veilig gedrag" inhoudt

De gedragscode is het basisinstrument van een informatieveiligheidsbeleid gericht op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie in uw organisatie. Wie moet ze opstellen? Wat is haar rol? Wat moet er instaan?

Doelstellingen vastleggen, en vervolgens resultaatsindicatoren bepalen en opvolgen, is onontbeerlijk voor het aansturen en de betrokkenheid van het personeel. Het gaat om tools die het mogelijk maken dezelfde taal te spreken en te verwijzen naar leesbare en duidelijk gedefinieerde elementen. 

De vragen die u zich moet stellen, zijn:

Kennen de medewerkers de gedragscode? Weten ze wat ze al dan niet moeten/mogen doen? Weten ze hoe ze de gedragscode moeten gebruiken met de leveranciers?

Nuttige links