Herinner gebruikers regelmatig over de regels m.b.t. gegevensverwerking

Informatie is een bedrijfsmiddel dat essentieel is voor uw organisatie en haar goede werking. Wat zou u doen als een octrooi dat essentieel is voor uw organisatie, of gevoelige gegevens van uw klanten, verspreid zouden worden?

Als alle gebruikers een goed begrip hebben van wat vertrouwelijkheid en gevoelige gegevens betekenen, kunnen vergissingen en beroepsfouten in verband met het respecteren van privacy vermeden worden.

Doelstellingen vastleggen en vervolgens resultaatsindicatoren bepalen en opvolgen is onontbeerlijk voor de verbetering van de regels en de betrokkenheid van het personeel. Het gaat om tools die het mogelijk maken dezelfde taal te spreken en te verwijzen naar leesbare en duidelijk gedefinieerde elementen.