Herinner de gebruikers er regelmatig aan dat de informatie moet worden behandeld als gevoelig & met respect voor de privacyregels

Informatie is een asset die essentieel is voor uw organisatie en haar goede werking. Wat zou u doen als een octrooi dat essentieel is voor uw organisatie, of gevoelige gegevens van uw klanten, verspreid zouden worden?

Als alle gebruikers een goed begrip hebben van wat vertrouwelijkheid en gevoelige gegevens betekenen, kunnen flaters of zelfs beroepsfouten in verband met het respect van de privacy vermeden worden.

Doelstellingen vastleggen en vervolgens resultaatsindicatoren bepalen en opvolgen is onontbeerlijk voor het aansturen van de actie en voor de betrokkenheid van het personeel. Het gaat om tools die het mogelijk maken dezelfde taal te spreken en te verwijzen naar leesbare en duidelijk gedefinieerde elementen.