Gegevens worden geëncrypteerd vooraleer ze in de cloud worden opgeslagen

Voordat u de gegevens aan een externe opslagdienst overmaakt, moet u ze versleutelen (op mathematisch betrouwbare wijze door elkaar halen). Zo worden ze onbruikbaar in geval van een lek en gelden er geen toegangsrechten op. De versleuteling verschuift de concepten van toegangsmachtiging naar het bezit van codeersleutels, die apart moeten worden opgeslagen.

Opslag in de cloud garandeert wettelijk, maar niet technisch, dat de toegang tot de bestanden strikt beperkt is tot de eigenaar van de gegevens. Met een correcte codering vermijdt u ongeoorloofde toegang, door de cloud provider niet de nodige decodeersleutels voor de betrokken bestanden te geven.