Gegevens worden geëncrypteerd vooraleer ze in de cloud worden opgeslagen

Voordat u de gegevens aan een externe opslagdienst overmaakt, moet u ze versleutelen (met voldoende sterke encryptie). Zo zijn de gegevens onbruikbaar in geval van een lek en spelen toegangsrechten geen rol. Versleuteling verschuift het concept van toegangsmachtiging naar het hebben van de encryptiesleutels, die steeds apart moeten worden opgeslagen.

Opslag in de cloud garandeert wettelijk - maar niet technisch - dat de toegang tot de bestanden strikt beperkt is tot de eigenaar van de gegevens. Met een correcte encryptie vermijdt u ongeoorloofde toegang, op voorwaarde dat de cloud provider niet de nodige sleutels voor de betrokken bestanden heeft.