Gebruik multifactorauthenticaties waar noodzakelijk

De authenticatie is over het algemeen gebaseerd op een van de volgende drie elementen: iets wat de gebruiker kent bv. een wachtwoord ( password, paswoord ), iets wat hij bezit (bv. een telefoon), of iets wat hij is (bv. vingerafdruk). Multifactorauthenticatie combineert twee of meer manieren om zich te identificeren.

Door een sterke authenticatie is bent u er zeker van dat de geïdentificeerde persoon welk degelijk degene is die hij beweert te zijn. Dat maakt het veel moeilijker om zich uitgeven voor iemand anders, identiteitsdiefstal te plegen, 'man in the middle'-aanvallen uit te voeren etc.

Het wachtwoord combineren met een code via sms of een app, of een 'USB Authentication Key' invoeren, zijn manieren om de multifactorauthenticatie te implementeren.