Gebruik een configuratiemanagementtool (of ten minste een tool als Microsoft MMC)

Een configuratiebeheerstool concentreert alle mogelijke rapportage en acties op eenzelfde type van informaticamiddelen onder een genormaliseerde interface.

Het verplichte gebruik van dit soort tool maakt het mogelijk eenieders rol en verantwoordelijkheid goed te definiëren, de minimale toegangsrechten (least privileged) te delegeren en de technische administratie te verduidelijken en te faciliteren.