De garanties van de cloud provider stemmen overeen met het gevoeligheidsniveau van de opgeslagen informatie

De SLA’s (Service Level Agreements) moeten het veiligheids- en ondersteuningsniveau formaliseren, onder meer in functie van hoe kritiek en/of vertrouwelijk de gegevens opgeslagen in de cloud zijn.

Dankzij precieze akkoorden tussen de partijen wordt de reactietijd op eventuele incidenten gegarandeerd en kan die worden opgenomen in een DRP (Disaster Recovery Plan) en een BCP (Business Continuity Plan).