Evalueer en test deze plannen jaarlijks

Een uitgewerkt plan is een eerste stap. Als u het plan jaarlijks test, kunt u er al concrete verbeteringen in aanbrengen.

Test uw plan met een fictief incident, maar doe alsof het echt is. Breng uw directie en uw communicatiediensten op de hoogte van deze oefening. Ga na of uw medewerkers al dan niet reageren.