Evalueer en test deze plannen jaarlijks

Een uitgewerkt plan is een eerste stap. Als u het plan jaarlijks test, kunt u er al concrete verbeteringen in aanbrengen.

Test uw plan met een fictief incident, maar behandel het alsof het echt is. Breng enkel uw directie en uw communicatiediensten op de hoogte van deze oefening. Ga na of uw medewerkers al dan niet reageren.