Evalueer regelmatig de kennis en reacties van de gebruikers

Hoe en wat u communiceert om uw medewerkers te sensibiliseren en op te leiden is van doorslaggevend belang in een communicatiecampagne. Zorg ervoor dat de campagne al uw medewerkers bereikt, en herevalueer voortdurend uw interne communicatietechniek om die te verbeteren.

Naast informatiecampagnes kunt u bijvoorbeeld ook een quiz organiseren, of enquêtes doen bij uw medewerkers. Test hen regelmatig om te zien hoe ze op phishingmails reageren.