Encrypteer harde schijven en externe media

Door permanente versleuteling vanaf het pre-besturingssysteemniveau garandeert u dat de gegevens in geval van verlies of diefstal van een laptop niet toegankelijk zijn.

De versleuteling van de schijven en externe media zoals USB memory sticks (en niet van individuele bestanden of mappen) sluit het risico op fysieke toegang tot de gegevens bij verlies of diefstal uit. Zodra een sessie is afgesloten of een apparaat is uitgeschakeld, is het fysieke bezit van een schijf niet relevant meer.

Dit is ook belangrijk in het kader van de privacywetgeving, meerbepaald i.v.m. de meldplicht van databreaches. Deze meldplicht kan vervallen wanneer de verloren computer geëncrypteerd was.