Creëer procedures en pas ze toe bij de aankomst en het vertrek van gebruikers (personeelsleden, stagiairs etc.)

Verzeker u ervan dat de gebruikers de verantwoordelijkheden in verband met de veiligheid kennen, met name bij aankomst of vertrek van de organisatie, en zorg ervoor dat u de noodzakelijke accountprivileges toekent of intrekt.

Beperk het risico op een incident, een fout en/of kwaadwillig opzet door de veiligheidsprincipes op te nemen in het HR-beheer, van bij de aanwerving tot het einde van de samenwerking.