Creëer procedures en pas ze toe bij de aankomst en het vertrek van gebruikers (personeelsleden, stagiairs etc.)

Verzeker u ervan dat de gebruikers de verantwoordelijkheden in verband met de veiligheid kennen om de nodige rechten toe te kennen en te in te trekken wanneer nieuwe medewerkers toekomen en anderen vertrekken. 

Beperk het risico op een incident, een fout en/of kwaadwillig opzet door de veiligheidsprincipes op te nemen in het HR-beheer, van bij de aanwerving tot het einde van de samenwerking.