Controleer regelmatig de centrale bestanden (Active Directory of LDAP Directory)

Door de interne directory te bewaken, spoort u slapende accounts, nieuwe of ongeoorloofde accounts, te verregaande rechten, toegang tijdens abnormale uren etc. op.

De centrale directory van de onderneming van nabij opvolgen is een belangrijke proactieve veiligheidsactiviteit, want ze maakt de tijdige opsporing mogelijk van accounts waarvan het gebruik of de toegang op een malwareactiviteit kunnen wijzen.