Controleer regelmatig de centrale directory (AD of LDAP Directory)

Door de interne directory te bewaken, spoort u verschillende account gerelateerde problemen op: slapende accounts, nieuwe of ongeoorloofde accounts, te verregaande rechten, toegang tijdens abnormale uren, ...

De centrale directory van de onderneming van nabij opvolgen is een belangrijke proactieve veiligheidsactiviteit, want ze maakt de tijdige opsporing mogelijk van kwaadwillig gebruik van accounts of ongeoorloofde toegang.