Communiceer Audit en Risicorapporten naar het management

Het doel van een auditopdracht (interne of externe) is de evaluatie van de resultaten in het licht van de doelstellingen. Als de resultaten niet voldoende tegemoetkomen aan de doelstellingen, wordt een actieplan voorgelegd aan de directie.

Door controlebeheer kan regelmatig een evaluatie worden gemaakt van de verschillende processen en kunnen de nodige acties worden opgezet om de geplande resultaten te bereiken en te verbeteren.