Beschrijf veiligheidsrollen en –verantwoordelijkheden (voor fysieke veiligheid, veiligheid van het personeel en ICT-veiligheid)

De definitie van de rol en de verantwoordelijkheid van uw medewerkers is cruciaal om hun toegang, de specifieke rechten die ze hebben... te bepalen.

U hebt de keuze tussen verschillende modellen rond rollen en verantwoordelijkheden. Een voorbeeld is het RACI-model (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).