Beperk de toegang op afstand tot het strikt noodzakelijke

De toegang op afstand kan een zwak punt zijn in de veiligheid. De toegang op afstand moet worden beperkt tot goedgekeurde gebruikers en noodzakelijke middelen.

Het 'least privilege'-beginsel is een basisbeginsel van veiligheid. Het bestaat erin dat de gebruikers krijgen wat ze nodig hebben, maar niet meer dan dat. Dat geldt ook voor de toegang op afstand, die niet de norm maar de uitzondering moet zijn.